Tietojenluovutus

SUOSTUMUSKAAVAKE
Henkilötietolaki 523/1999
Henkilötietojen kerääminen ja julkaisu

Jokaisen seuramme pelaajan tiedot tallennetaan seuramme tiedonhallinta- ja viestinvälineelle Jopoxiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran junioritoiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee laadukasta toimintaa. Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä, tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen.

Julkaiseminen
Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti joukkueen kotisivulla ovat:
Pelaajan nimi
· joukkueen pelaajaluettelossa
· pelaajaesittelyssä
· ottelutiedotteessa ja/tai -selosteessa
Pelaajan kuva
· pelaajaesittelyssä
· tilannekuvissa

Tällä suostumuksella pelaaja tai alaikäisen pelaajan huoltaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainituttiedot tullaan mahdollisesti julkaisemaan internetissä joukkueen omillakotisivuilla. Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot,harjoitusosallistumiset, ottelumerkinnät, tekniikkaradan tulokset jne.) ovat käytettävissä vain pelaajan omalla seuralla.

Suostumus Henkilötietojen näyttämistä varten tarvitaan siis henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus. Jopox -järjestelmään on rakennettu oma menettelyohjelma suostumuksen kirjaamiseksi. Pelaajan tiedoissa on näinerikseen kohta, joka täytetään kun henkilö ei ole antanut suostumustaan.

Mikäli pelaaja ei ole antanut suostumusta, tietää järjestelmä sen automaattisesti eikä näytä tietoja niissä tapauksissa, joissa tietojenjulkaisemiseksi suostumusta tarvitaan.

Täyttämällä allaolevan kaavakkeen, suostun vanhempana/holhoojana siihen, että pelaajan tietoja käytetään yllä olevan esityksen mukaisesti oman seuran tarkoituksiin.

Halutessaan pelaaja/vanhempi voi antaa luvan seuralle valikoituun suoramarkkinointiin. Tiedot annetaan vain valikoiduille ja tarkkaan harkituille yhteistyökumppaneille jotka lähestyvät kirjeitse. Tietoja ei luovuteta valkoiduilta yhteistyökumppaneilta edelleen.

Suostumus
Pelaajan koko nimi
Huoltajan nimi
Suostumuksen antajan suhde lapseen
Suostumuksen antajan sähköpostiosoite

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


   
Diskos Jyväskylä ry